Lấy lại mật khẩu

Hướng dẫn

● Để lấy mật khẩu tài khoản các bạn nhắn tin bằng SDT đã đăng ký tài khoản.

● Sau khi gửi tin lấy lại mật khẩu các bạn truy cập vào tin nhắn ở SDT để lấy lại mật khẩu mới từ hệ thống Gun321.Com.

Lưu ý: Chỉ lấy mật khẩu qua SDT đã đăng ký ở tài khoản, dùng SDT khác sẽ không được chấp nhận nhé.

Để lấy lại mật khẩu các bạn soạn tin theo cú pháp
ON LLMK TênTK gửi đến 8085 (phí 500 đồng/1 sms)